SHOPPING CART

close

Kategori: Belajar Tajwid

Mudah, Cepat dan Praktis

  • Belajar Tajwid

Bacaan IMALAH: Pengertian, Contoh dan Latihan

Imalah: condong. Condongnya fathah ke kasrah. Dan condongnya alif ke ya’. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut imalah, apabila: Ada ra’ yang berharakat fathah namun condong ke harakat kasrah. *** b. Cara Membaca Cara membaca jenis huruf ra’ ini...
Read More

Boleh Pilih: Ra’ Mu-fakh-kha-mah atau Ra’ Mu-raq-qa-qah

Pendahuluan Cara membaca huruf ra’ dalam ilmu tajwid ada tiga macam, yaitu mufakhkhamah, muraqqaqah, dan pilihan antara mufakhkhamah dan muraqqaqah. *** a. Pengertian Huruf ra’ boleh dibaca mufakhkhamah atau muraqqaqah apabila: huruf ra’ itu berharakat...
Read More

Bacaan Ra’ Mu-raq-qa-qah: Pengertian, Contoh, Latihan

Pendahuluan Cara membaca huruf ra’ dalam ilmu tajwid ada tiga macam, yaitu mufakhkhamah, muraqqaqah, dan pilihan antara mufakhkhamah dan muraqqaqah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan ra' muraqqaqah. Semoga Allah...
Read More

Bacaan Ra’ Mu-fakh-kha-mah: Pengertian, Contoh, Latihan

Pendahuluan Cara membaca huruf ra’ dalam ilmu tajwid ada tiga macam, yaitu: mufakhkhamah, muraqqaqah, pilihan antara mufakhkhamah dan muraqqaqah. *** Mufakhkhamah: dibaca tebal. Dengan bibir membentuk huruf (O). *** a. Pengertian Huruf ra’ dibaca mufakhkhamah, apabila: 1....
Read More

Bacaan Mad Farq: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Farq: perbedaan. Mad farq: memanjangkan suara untuk membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad farq, apabila ada hamzah istifham (hamzah sebagai kata tanya) bertemu dengan huruf berharakat...
Read More

Bacaan Mad Tam-kin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Tamkin: menepatkan. Mad tamkin: menepatkan bacaan dengan memanjangkan suara sebagaimana mestinya. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad tamkin, apabila ada ya’ sukun yang didahului oleh ya’ yang bertasydid. Seorang yang cermat...
Read More

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim...
Read More

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad...
Read More

Mad Ba-dal: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, Latihan

Mad   : memanjangkan suara. Badal : ganti. Mad badal : mengganti huruf yang sebenarnya adalah hamzah menjadi mad, sehingga dibaca panjang. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad badal, apabila ada hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. *** b. Cara...
Read More

Bacaan MAD ‘I-WADH: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad  : memanjangkan suara. ‘Iwadh  : ganti. Mad ‘iwadh : mengganti bacaan fathatain di akhir kata menjadi mad thabi’i, apabila bacaan itu jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘iwadh, apabila ada fathatain di...
Read More