SHOPPING CART

close

Kaidah Fiqih 13: Rukhshah Tidak Boleh untuk Maksiat

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bil-ma-‘aa-shii.

Rukhshah tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat.

 

Contoh:

1. Orang yang dalam safar itu boleh menjamak shalat. Namun bila safarnya untuk maksiat (seperti: mencuri, merampok, atau berzina), maka dia tidak boleh menjamak shalat.

2. Orang yang dalam safar itu boleh tidak puasa Ramadhan. Namun bila safarnya untuk maksiat, maka dia tetap wajib puasa. Tidak boleh dia mengambil rukhshah.

Baca juga:

Kaidah Fiqih 18: Rukhshah Tidak Boleh Diambil Dengan Syak

***

Catatan:

1. Rukhshah artinya keringanan. Yang semula wajib menjadi tidak wajib. Yang semula haram, menjadi tidak haram.

2. Hukum yang asli disebut ‘azimah. Shalat Ashar yang azimah empat rakaat yang dilaksanakan pada waktunya. Rukhsahnya bisa menjadi dua rakaat (disebut qashar), dan bisa dilaksanakan pada waktu Dhuhur (disebut jama’).

3. Mana yang lebih afdhal, melaksanakan yang azimah atau rukhshah? Terdapat beda pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat lebih afdhal azimah. Ada yang berpendapat lebih afdhal rukhshah.

4. Orang yang mengambil rukhshah tidak boleh mencela orang yang mengambil azimah. Demikian pula sebaliknya. Orang yang mengambil azimah tidak boleh mencela orang yang mengambil rukhshah.

Tags:

One thought on “Kaidah Fiqih 13: Rukhshah Tidak Boleh untuk Maksiat

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.