SHOPPING CART

close
Qawaid Fiqhiyah

Kaidah Fiqih 13: Rukhshah Tidak Boleh Diambil oleh Orang Yang Sedang Maksiat

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bil-ma-‘aa-shii.

Rukhshah tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat.

 

Contoh:

1. Orang yang dalam safar itu boleh menjamak shalat. Namun bila safarnya untuk maksiat (seperti: mencuri, merampok, atau berzina), maka dia tidak boleh menjamak shalat.

2. Orang yang dalam safar itu boleh tidak puasa Ramadhan. Namun bila safarnya untuk maksiat, maka dia tetap wajib puasa. Tidak boleh dia mengambil rukhshah.

 

Catatan:

1. Rukhshah artinya keringanan. Yang semula wajib menjadi tidak wajib. Yang semula haram, menjadi tidak haram.

2. Hukum yang asli disebut ‘azimah. Shalat Ashar yang azimah empat rakaat yang dilaksanakan pada waktunya. Rukhsahnya bisa menjadi dua rakaat (disebut qashar), dan bisa dilaksanakan pada waktu Dhuhur (disebut jama’).

3. Mana yang lebih afdhal, melaksanakan yang azimah atau rukhshah? Ada beda pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat lebih afdhal azimah. Ada yang berpendapat lebih afdhal rukhshah.

4. Orang yang mengambil rukhshah tidak boleh mencela orang yang mengambil azimah. Demikian pula sebaliknya. Orang yang mengambil azimah tidak boleh mencela orang yang mengambil rukhshah.

Tags:

0 thoughts on “Kaidah Fiqih 13: Rukhshah Tidak Boleh Diambil oleh Orang Yang Sedang Maksiat

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.