SHOPPING CART

close

Tag: haqiqi

  • haqiqi
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Ikh-fa’ Ha-qi-qi: Mudah Belajar Tajwid

Ikhfa’ : menyamarkan atau menyembunyikan. Haqiqi : sungguh-sungguh atau benar-benar. Ikhfa’ haqiqi : menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf dari huruf yang berjumlah 15 di atas, antara idhhar dan idgham. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut ikhfa’ haqiqi, apabila ada nun sukun bertemu dengan...
Read More