SHOPPING CART

close

Tag: harfi

  • harfi
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. Baca Juga: Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh *** a. Pengertian Mad Lazim Harfi Mukhafaf Suatu...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari...
Read More