SHOPPING CART

close

Tag: harfi

  • harfi
Belajar Tajwid

Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, apabila terdapat salah satu huruf yang berjumlah lima...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Musyabba’ : dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’ : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari huruf...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...