SHOPPING CART

close

Tag: hijrah

  • hijrah
arbain-nawawiyah

Hadits Arbain Nawawi (1): Niat Menentukan Amal Perbuatan

Pendahuluan Dalam Islam, amalan itu ada tiga macam, yaitu: amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan saling mempengaruhi. Dari ketiga amalan itu, amalan yang paling utama adalah amalan hati. Dan amalan hati...
Read More