SHOPPING CART

close

Tag: hijrah

  • hijrah
Arba'in Nawawiyah

Semua Amal Tergantung pada Niatnya (1)

Pendahuluan Dalam Islam, amalan itu ada tiga macam, yaitu: amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan saling mempengaruhi. Dari ketiga amalan itu, amalan yang paling utama adalah amalan hati. Dan amalan hati...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...