SHOPPING CART

close

Tag: ikhfa’ haqiqi

  • ikhfa’ haqiqi
Belajar Tajwid

Ikh-fa’ Ha-qi-qi

Ikhfa’ : menyamarkan atau menyembunyikan. Haqiqi : sungguh-sungguh atau benar-benar. Ikhfa’ haqiqi : menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf dari huruf yang berjumlah 15 di atas, antara idhhar dan idgham. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut ikhfa’ haqiqi, apabila ada nun sukun bertemu dengan...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...