SHOPPING CART

close

Tag: imalah

  • imalah
mudah-belajar-tajwid

Bacaan IMALAH: Pengertian, Contoh dan Latihan

Imalah: condong. Condongnya fathah ke kasrah. Dan condongnya alif ke ya’. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut imalah, apabila: Ada ra’ yang berharakat fathah namun condong ke harakat kasrah. *** b. Cara Membaca Cara membaca jenis huruf ra’ ini adalah: Mencondongkan bacaan ra’ itu dari harakat fathah ke harakat kasrah. Yang...
Read More