SHOPPING CART

close

Tag: kafarah

  • kafarah
hukum-keluarga

ZHIHAR: Pengertian, Hukum, Kafarah dan Hikmahnya

الظِهَارُ azh-Zhi-haar   1. Pengertian zhihar Zhihar yaitu bila seorang suami berkata kepada isteri, “Punggungmu sama dengan punggung ibuku.” Dengan perkataan itu, suami tersebut bermaksud bahwa isterinya telah haram baginya sebagaimana ibunya sendiri haram baginya. Pada zaman jahiliyah, zhihar ini merupakan salah satu bentuk talak. Dengan...
Read More