SHOPPING CART

close

Tag: kiamat

  • kiamat
arbain-nawawiyah

Arbain Nawawiyah 2: Islam Iman Ihsan dan Tanda Kiamat

Islam, iman dan ihsan adalah tiga serangkai yang selau berjalan secara beriringan dalam kehidupan seorang muslim sejati. Bila islam lebih bersifat lahiriyah, maka iman lebih bersifat batiniyah. Keduanya adalah dwi tunggal dalam arti yang sebenarnya. Kemudian keduanya akan semakin sempurna...
Read More
arbain-nawawiyah

Arbain Nawawiyah 3: Rukun Agama Islam Yang Utama

Pokok atau rukun Islam ada lima, yaitu: syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Kelimanya merupakan dasar bangunan bagi ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Baik dalam hal jual-beli, perkawinan, pidana, jihad, dan seterusnya. Kelima dasar bangunan Islam ini secara umum bisa dilaksanakan secara...
Read More
kultum-&-ceramah

Ada Tiga Manusia Yang Pertama Kali Dihisab

Ada tiga manusia yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat nanti untuk menghadapi dahsyatnya perhitungan Allah Swt. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, orang yang rajin baca al-Qur'an. Ketiga, orang yang super dermawan. Ketiganya mengaku ikhlas, namun ternyata Allah memutuskan sebaliknya....
Read More