SHOPPING CART

close

Tag: lazim

  • lazim
mudah-belajar-tajwid

Macam-macam Waqaf dan Tandanya: Belajar Tajwid

Pada awalnya, mushhaf al-Qur’an itu tidak ada tanda waqafnya. Ketika mulai banyak orang non-Arab yang tidak memahami bahasa Arab masuk Islam, dikhawatirkan mereka akan melakukan kesalahan dalam menentukan waqaf. Jangankan orang non-Arab, orang Arab sendiri pun bisa keliru dalam menentukan waqaf....
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. Baca Juga: Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh *** a. Pengertian Mad Lazim Harfi Mukhafaf Suatu...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf: diringankan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. Baca Juga: Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal: diberatkan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Baca Juga: Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut...
Read More