SHOPPING CART

close

Tag: lazim

  • lazim

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Belajar Tajwid

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim...
Read More

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Belajar Tajwid

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Musyabba’ : dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’ : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim...
Read More

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf  : diringankan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan...
Read More

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Belajar Tajwid

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal : diberatkan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. a. Pengertian Suatu bacaan...
Read More