SHOPPING CART

close

Tag: Mad

  • Mad
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf: diringankan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim mukhaffaf kilmi, apabila ada mad thabi’i...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal: diberatkan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib mutsaqqal kilmi, apabila: Ada mad thabi’i bertemu...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Ja-iz Mun-fa-shil: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Jaiz: boleh, tidak harus. Munfashil: terpisah. Mad jaiz muttashil: kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad jaiz munfashil, apabila: Ada mad thabi’i bertemu dengan...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Wa-jib Mut-ta-shil: Pengertian dan Contoh

Mad : memanjangkan suara. Wajib : harus, tidak boleh tidak. Muttashil : bersambung. Mad wajib muttashil : keharusan memanjangkan suara harakat menjadi 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib muttashil, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Tha-bi-‘i: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad : memanjangkan suara. Thabi’i : biasa. Mad thabi’i : memanjangkan bacaan seperti biasanya atau apa adanya. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad thabi’i, apabila ada huruf: ا setelah harakat fathah ( ـَـ ) يْ setelah harakat kasrah ( ـِـ ) وْ setelah harakat dhammah ( ـْـ ) Mad thabi’i juga disebut sebagai mad ashli. *** b. Cara Membaca Cara membacanya adalah: Memanjangkan...
Read More
  • 1
  • 2