SHOPPING CART

close

Tag: mazhab

  • mazhab
Pengantar Hukum Islam

Apakah Mazhab Syafi’i Itu Menggunakan Dalil al-Qur’an dan Hadits?

Orang beribadah itu harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Bukan berdasarkan Mazhab. Apalagi ikut-ikutan. Harus ada dalilnya. Itulah pandangan saya pribadi ketika masih di pesantren. Maka saya sangat senang membaca kitab Bulughul Maram. Itu kitab kebanggaan saya. Gerakan dan bacaan shalat pun saya...
Read More
Long Live Education

Supaya Kita Hormat pada Para Imam Mazhab

Dalam berdiskusi dengan masyarakat awam yang tidak memiliki dasar keilmuan syariah, seringkali mereka merendahkan kedudukan para imam mazhab. Mereka mengira para imam mazhab itu adalah orang-orang awam seperti mereka yang kebetulan memperoleh keberuntungan berupa nama yang tenar. Selain itu mereka juga...
Read More
Pengantar Hukum Islam

Tujuan Belajar Perbandingan Mazhab dan Perbedaan Pendapat

Tidak sedikit orang yang keliru. Dikira kalau kita sudah mengetahui dalil masing-masing pendapat, kita akan lebih mudah untuk memutuskan pendapat mana yang paling kuat. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin dalam kita memahami masing-masing pendapat, kita malah semakin bingung. Pendapat mana yang lebih kuat...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...