SHOPPING CART

close

Tag: mengikuti

  • mengikuti
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 21: Yang Haram Diambil Haram Pula Diberikan

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَائُهُ Maa ha-ru-ma akh-dzu-hu ha-ru-ma i'-thaa-uh. Yang haram diambil itu juga haram diberikan.   Contoh: 1. Barang curian itu hukumnya adalah barang haram. Barang tersebut juga haram dijadikan hadiah. 2. Daging babi itu haram untuk dimakan. Daging itu juga haram diberikan kepada...
Read More
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 20: Pengikut Tidak Mendahului Yang Diikuti

التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَي الْمَتْبُوْعِ At-taa-bi-'u laa ya-ta-qad-da-mu 'a-lal-mat-buu'. Yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti.   Contoh: 1. Makmum shalat tidak boleh mendahului gerakan maupun bacaan imam. 2. Kita tidak boleh menjual ataupun menyewakan barang yang belum sah menjadi milik kita. 3. Seorang laki-laki belum boleh...
Read More