SHOPPING CART

close

Tag: mufakhkhamah

  • mufakhkhamah
Belajar Tajwid

Boleh Pilih: Mu-fakh-kha-mah atau Mu-raq-qa-qah

Pendahuluan Cara membaca huruf ra’ dalam ilmu tajwid ada tiga macam, yaitu mufakhkhamah, muraqqaqah, dan pilihan antara mufakhkhamah dan muraqqaqah. a.      Pengertian Huruf ra’ boleh dibaca mufakhkhamah atau muraqqaqah apabila huruf ra’ itu berharakat sukun dan huruf yang sebelumnya berharakat kasrah, dan sesudah...
Read More
Belajar Tajwid

Ra’ Mu-fakh-kha-mah

Pendahuluan Cara membaca huruf ra’ dalam ilmu tajwid ada tiga macam, yaitu mufakhkhamah, muraqqaqah, dan pilihan antara mufakhkhamah dan muraqqaqah. Mufakhkhamah : dibaca tebal, dengan bibir membentuk huruf (o). a.      Pengertian Huruf ra’ dibaca mufakhkhamah, apabila: 1)       Ra’ berharakat fathah. 2)       Ra’ berharakat dhammah. 3)       Ra’ berharakat sukun,...
Read More
Belajar Tajwid

Mu-fakh-kha-mah

Lafadh Allah ( اللهُ ) dalam ilmu tajwid harus dibedakan antara kapan harus dibaca dengan tebal (mufakhkhamah), dan kapan harus dibaca dengan tipis (muraqqaqah). Mufakhkhamah : dibaca dengan tebal. a.      Pengertian Mufakhkhamah yaitu membaca lafadh Allah ( اللهُ ) dengan tebal. Lafadh Allah ini...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...