SHOPPING CART

close

Tag: musabba

  • musabba
Belajar Tajwid

Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Musyabba’ : dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’ : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari huruf...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...