SHOPPING CART

close

Tag: qasirah

  • qasirah
Belajar Tajwid

Mad Shi-lah Qa-shi-rah

Mad  : memanjangkan suara. Shilah : hubungan. Qashirah : pendek. Mad shilah qashirah : memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah qashirah, apabila ada ha’ dhamir yang didahului huruf hidup. *** b.      Cara Membaca Cara...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...