SHOPPING CART

close

Tag: raj’i

  • raj’i
hukum-keluarga

Talak Raj’i: Pengertian dan Hak Nafkah bagi Istri

Pengertian talak raj’i Talak raj’i yaitu talak satu dan talak dua. Dalam keadaan seorang isteri telah ditalak satu dan talak dua ini, suami bisa rujuk kepada isterinya. Apabila ia rujuk sebelum masa iddah habis, maka tidak diperlukan akad nikah baru. Ia cukup rujuk dengan kata-kata atau perbuatan yang...
Read More