SHOPPING CART

close

Tag: raj’i

  • raj’i
Manajemen Harta

Nafkah bagi Istri Yang Ditalak Raj’i

Pengertian talak raj’i Talak raj’i yaitu talak satu dan talak dua. Dalam keadaan seorang isteri telah ditalak satu dan talak dua ini, suami bisa rujuk kepada isterinya. Apabila ia rujuk sebelum masa iddah habis, maka tidak diperlukan akad nikah baru. Ia cukup rujuk dengan kata-kata atau perbuatan yang...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...