SHOPPING CART

close

Tag: ridha

  • ridha
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 17: Hukum Pengikut Sesuai dengan Yang Diikuti

التَّابِعُ تَابِعٌ At-taa-bi-'u taa-bi'. Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang selalu mengikuti.   Contoh: 1. Bila seseorang membeli seekor kambing, kemudian ternyata kambing itu sedang bunting, maka anak kambing tersebut juga ikut terbeli. Ia menjadi hak bagi orang yang beli. 2. Bila seseorang beli sebidang...
Read More
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 12: Ridha Akan Sesuatu Ridha Akan Akibatnya

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضَا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ Ar-ri-dhaa bis-syai-i ri-dhaa bi-maa ya-ta-wal-la-du min-hu. Ridha dengan sesuatu maka juga ridha terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut.   Contoh: 1. Ridha menjadi suami Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Seorang laki-laki yang sudah ridha untuk menikahi seorang...
Read More