SHOPPING CART

close

Tag: rukhshah

  • rukhshah

Arbain Nawawiyah 39: Tak Berdosa Orang Yang Tak Sengaja

Nabi Muhammad Saw. merupakan nabi yang paling agung di antara seluruh nabi yang lain. Kita sebagai umat beliau sudah tentu juga memperoleh kemuliaan yang lebih dibandingkan umat yang lain. Di antaranya,...
Read More

Kaidah Fiqih 18: Rukhshah Tidak Boleh Diambil dengan Syak

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bis-syakk. Rukhshah tidak boleh diambil dalam keadaan syak.     Contoh: 1. Orang yang mau pergi safar boleh menjamak shalat. Namun bila syak apakah akan berangkat atau tidak, maka...
Read More

Kaidah Fiqih 15: Rukhshah Berakhir dengan Berakhirnya Udzur

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ Maa jaa-za li-'udz-rin ba-tha-la bi-za-waa-lih. Apa yang diizinkan karena suatu udzur, maka izin itu berakhir dengan berakhirnya udzur tersebut.   Contoh: 1. Orang yang sedang sakit itu boleh bertayamum. Bila...
Read More

Kaidah Fiqih 13: Rukhshah Tidak Boleh untuk Maksiat

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bil-ma-'aa-shii. Rukhshah tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat.   Contoh: 1. Orang yang dalam safar itu boleh menjamak shalat. Namun bila safarnya untuk maksiat (seperti: mencuri, merampok, atau...
Read More