SHOPPING CART

close

Tag: rukhshah

  • rukhshah
arbain-nawawiyah

Hadits Arbain Nawawi (39): Tiga Perkara Yang Dimaafkan

Nabi Muhammad Saw. merupakan nabi yang paling agung di antara seluruh nabi yang lain. Kita sebagai umat beliau sudah tentu juga memperoleh kemuliaan yang lebih dibandingkan umat yang lain. Di antaranya, kita memperoleh kemudahan dan keringanan syariat. Bahwa syariat kita lebih...
Read More
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 18: Rukhshah Tidak Boleh Diambil dengan Syak

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bis-syakk. Rukhshah tidak boleh diambil dalam keadaan syak.     Contoh: 1. Orang yang mau pergi safar boleh menjamak shalat. Namun bila syak apakah akan berangkat atau tidak, maka dia tidak boleh menjamak dahulu, sampai yakin atau hampir yakin...
Read More
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 15: Rukhshah Berakhir dengan Berakhirnya Udzur

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ Maa jaa-za li-'udz-rin ba-tha-la bi-za-waa-lih. Apa yang diizinkan karena suatu udzur, maka izin itu berakhir dengan berakhirnya udzur tersebut.   Contoh: 1. Orang yang sedang sakit itu boleh bertayamum. Bila sudah sembuh, maka dia tidak boleh bertayamum lagi. 2. Orang yang...
Read More
kaidah-fiqih

Qawa’id Fiqhiyah 13: Rukhshah Tidak Boleh untuk Maksiat

الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي Ar-ru-kha-shu laa tu-naa-thu bil-ma-'aa-shii. Rukhshah tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat.   Contoh: 1. Orang yang dalam safar itu boleh menjamak shalat. Namun bila safarnya untuk maksiat (seperti: mencuri, merampok, atau berzina), maka dia tidak boleh menjamak shalat. 2. Orang yang dalam...
Read More