SHOPPING CART

close

Tag: shilalah

  • shilalah

Bacaan Mad Shi-lah Tha-wi-lah: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Thawilah: panjang. Mad shilah thawilah: memanjangkan suara mad shilah qashirah, yang semula dua harakat menjadi empat atau lima harakat, apabila mad shilah qashirah itu bertemu dengan hamzah (...
Read More