SHOPPING CART

close

Tag: silah

  • silah
Belajar Tajwid

Mad Shi-lah Tha-wi-lah

Mad  : memanjangkan suara. Shilah : hubungan. Thawilah  : panjang. Mad shilah thawilah : memanjangkan suara mad shilah qashirah, yang semula dua harakat menjadi empat atau lima harakat, apabila mad shilah qashirah itu bertemu dengan hamzah ( ء ). *** a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah thawilah, apabila ada...
Read More
Belajar Tajwid

Mad Shi-lah Qa-shi-rah

Mad  : memanjangkan suara. Shilah : hubungan. Qashirah : pendek. Mad shilah qashirah : memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad shilah qashirah, apabila ada ha’ dhamir yang didahului huruf hidup. *** b.      Cara Membaca Cara...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...