SHOPPING CART

close

Tag: ta’awun

  • ta’awun
kultum-&-ceramah

Utamakan Akhlak Sebelum Aqidah dan Syariah

1. Hakekat Aqidah Syariat Akhlak Aqidah itu pokok masalahnya adalah selamat dan sesat. Surga dan neraka. Beriman dan kafir. Ini wilayah yang sangat pribadi antara seorang hamba dan Dzat Yang Maha Mengetahui. Sesama manusia hanya bisa menilai tanda-tanda keimanan dan kekafiran....
Read More
kultum-&-ceramah

Ta’aruf, Tafahum, Ta’awun, Takaful, Itsar: Tingkatan Ukhuwah

التعارف-التفاهم-التعاون-التكافل-الإيثار at-ta-'aa-ruf at-ta-faa-hum at-ta-'aa-wun at-ta-kaa-ful al-ii-tsaar   Ukhuwah artinya persaudaraan. Akhi artinya saudaraku, tapi khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan: Ukhti. Banyak orang menggunakan panggilan: Akhi atau Ukhti. Namun tidak menyadari bahwa panggilan seperti itu sebenarnya ada konsekuensinya. Saya tidak berniat melarang panggilan tersebut. Saya hanya...
Read More