SHOPPING CART

close

Tag: tanwin

  • tanwin

Bacaan Ikh-fa’ Ha-qi-qi: Mudah Belajar Tajwid

Ikhfa’ : menyamarkan atau menyembunyikan. Haqiqi : sungguh-sungguh atau benar-benar. Ikhfa’ haqiqi : menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf dari huruf yang berjumlah 15 di atas, antara idhhar dan idgham. a. Pengertian Suatu...
Read More

Bacaan IQLAB: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, Latihan

Iqlab  : membalik atau menukar. Artinya, menukar huruf nun sukun atau tanwin menjadi mim ( م ). a. Pengertian Suatu bacaan disebut iqlab, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf: ب b. Cara...
Read More

Bacaan id-gham bi-la-ghun-nah: Belajar Tajwid

Idgham : memasukkan atau men-tasydid-kan. Bilaghunnah : dengan tidak mendengung. Idgham bilaghunnah : memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf lam ( ل ) atau ra’ ( ر ) dengan suara tidak mendengung. a. Pengertian Suatu bacaan...
Read More

Bacaan id-gham bi ghun-nah: Belajar Tajwid

Idgham : memasukkan atau men-tasydid-kan. Bi ghunnah : dengan mendengung. Idgham bi ghunnah : memasukkan atau men-tasydid-kan nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf ( ي ن م و ) dengan suara mendengung. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut idgham...
Read More

Idh-har Wa-jib

Idhhar : menerangkan atau menjelaskan. Wajib : harus. Idhhar wajib : menerangkan atau menjelaskan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf ( ي ن م و ) dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut idhhar...
Read More

Idh-har Hal-qi: Mengenal Bacaan dan Hukum Tajwid

Idhhar : menerangkan atau menjelaskan. Halqi : tenggorokan. Idhhar halqi : menerangkan atau menjelaskan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut idhhar halqi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu...
Read More