SHOPPING CART

close

Tag: thabi’i

  • thabi’i
mudah-belajar-tajwid

Mad Ba-dal: Pengertian, Contoh, Cara Membaca, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Badal: ganti. Mad badal: mengganti huruf yang sebenarnya adalah hamzah menjadi mad. Sehingga dibaca panjang. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad badal, apabila: Ada hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. *** b. Cara Membaca Cara membaca mad badal adalah: Mengubah hamzah kedua dengan mad (ya’ mati...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan MAD ‘I-WADH: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad  : memanjangkan suara. ‘Iwadh  : ganti. Mad ‘iwadh : mengganti bacaan fathatain di akhir kata menjadi mad thabi’i, apabila bacaan itu jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad ‘iwadh, apabila: Ada fathatain di akhir kata yang jatuh pada waqaf (pemberhentian). *** b. Cara Membaca Cara membaca mad...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Tha-bi-‘i: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad : memanjangkan suara. Thabi’i : biasa. Mad thabi’i : memanjangkan bacaan seperti biasanya atau apa adanya. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad thabi’i, apabila ada huruf: ا setelah harakat fathah ( ـَـ ) يْ setelah harakat kasrah ( ـِـ ) وْ setelah harakat dhammah ( ـْـ ) Mad thabi’i juga disebut sebagai mad ashli. *** b. Cara Membaca Cara membacanya adalah: Memanjangkan...
Read More