SHOPPING CART

close
Kemuhammadiyahan

Kedudukan Mazhab Fiqih: Manhaj Tarjih 3

Teks Asli:

3. Tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

Poin utama:

– Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab.

– Pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan.

– Syarat menjadi pertimbangan: pendapat mazhab harus sesuai dengan jiwa al-Qur’an, as-Sunnah dan dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

– “Dasar-dasar lain yang dipandang kuat” itu mengandung tiga kemungkinan.

Pertama: sumber hukum Islam selain al-Qur’an dan as-Sunnah, seperti ijma’, qiyas, istihsan, istishab, saddu dzari’ah.

Kedua: maqashid syari’ah.

Ketiga: sumber hukum Islam selain al-Qur’an, as-Sunnah dan maqashid syari’ah.

– Majelis Tarjih belum menjelaskan apa saja itu dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Dari sekian dasar itu, mana saja yang dipandang kuat?

– “Dasar-dasar lain yang dipandang kuat” tersebut perlu diperjelas, atau sebaiknya dihapus saja. Karena:

Pertama: Untuk menjadikan dasar-dasar lain yang dipandang kuat itu pasti merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dasar-dasar lain yang dipandang kuat itu mestinya adalah hasil istinbath dari al-Qur’an dan as-Sunnah.

Kedua: “Jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah” itu sudah mencakup seluruh dasar-dasar lain yang dipandang kuat itu.

Catatan:

– Mazhab merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual umat Islam di bidang hukum yang tidak dimiliki umat yang lain. Baik dari segi keluasan maupun kedalaman pembahasannya.

– Keberadaan mazhab merupakan keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Bahkan Majelis Tarjih sendiri sesungguhnya merupakan sebuah mazhab.

– Menelan mentah-mentah pendapat mazhab adalah sama salahnya dengan menolak mentah-mentah pendapat mazhab. Yang benar adalah berdiri di antara keduanya dengan menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai pedoman utama.

Usulan perubahan:

“Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab. Pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur’an dan as-Sunnah.”

Allahu a’lam.

Tags:

0 thoughts on “Kedudukan Mazhab Fiqih: Manhaj Tarjih 3

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Beasiswa

Hukum Keluarga Islam

Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...