SHOPPING CART

close

Tag: idhhar wajib

  • idhhar wajib
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Idh-har Wa-jib: Pengertian, Contoh dan Latihan

Idhhar: menerangkan atau menjelaskan. Wajib: harus. Idhhar wajib: menerangkan atau menjelaskan bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf ( ي ن م و ) dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut idhhar wajib, apabila ada nun sukun atau tanwin...
Read More