SHOPPING CART

close

Kategori: Pengantar Hukum Islam

Ushul Fiqih

  • Pengantar Hukum Islam
pengantar-hukum-islam

Amal Ahli Madinah: Pengertian, Contoh, Macam dan Kedudukan

عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ 'A-mal Ah-lil-Ma-dii-nah   Pendahuluan Adalah Rasulullah Saw. wafat dengan mewariskan banyak ulama bagi umatnya. Yaitu para shahabat, utamanya para shahabat yang selalu bersama beliau. Sehingga para shahabat itu turut menyaksikan bagaimana turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Mereka merupakan para pribadi yang paling paham...
Read More
pengantar-hukum-islam

Saddu Dzari’ah: Pengertian, Contoh, Macam-macam, Kedudukan

سَدُّ الذَّرِيْعَةِ Sadd adz-Dza-rii-'ah Secara teori, istilah Saddu Dzari'ah mungkin tidak banyak dikenal. Namun secara praktis, Saddu Dzari'ah sangat mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Inti dari Saddu Dzari'ah adalah upaya pencegahan. Di mana suatu perbuatan yang awalnya halal bisa menjadi haram. Apagila perbuatan...
Read More
pengantar-hukum-islam

Qaul Shahabi: Pengertian, Contoh, Macam-macam dan Kedudukan

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ Qa-ul as-Sha-ha-biy Banyak dari kita yang belum familiar dengan istilah ini. Boleh jadi karena kita menganggap bahwa shahabat atau shahabi itu adalah sama dengan kita. Sama-sama tidak makshum. Sama-sama manusia biasa. Bukan nabi bukan rasul. Oleh karena itu, pendapat seorang...
Read More
pengantar-hukum-islam

Maslahah Mursalah: Pengertian Contoh Macam Syarat Kedudukan

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ Al-Mash-la-hah Al-Mur-sa-lah   Maslahah atau maslahat merupakan salah satu istilah fiqih yang akhir-akhir ini sangat populer. Boleh jadi hal ini karena semakin mudahnya kita umat manusia mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Di mana kata maslahah memang punya kaitan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga...
Read More
pengantar-hukum-islam

Istishab: Pengertian, Contoh, Macam-macam dan Kedudukannya

الْاِسْتِصْحَابُ AL-IS-TISH-HAB   Istishab merupakan salah satu istilah yang kurang populer di tengah masyarakat. Bukan hanya masyarakat umum. Bahkan juga di kalangan masyarakat terpelajar. Termasuk masyarakat agamawan. Oleh karena itu, penting sekali bila kita luangkan waktu untuk memahami dan membasnya secara detail. A. Pengertian...
Read More
pengantar-hukum-islam

‘Urf: Pengertian, Contoh, Syarat, Macam dan Kedudukan

الْعُرْفُ Al-'Urf   Pengertian 'Urf Secara bahasa, 'Urf artinya: - Puncak dari segala sesuatu. - Semua yang dikenal oleh masyarakat dalam interaksi sosial. - Kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Itulah makna 'urf secara bahasa. Secara istilah, para ulama mendefinisikan 'Urf sebagai berikut: ما استقرّت عليه النفوس بشهادةِ العقول، وتلقته الطبائع...
Read More
pengantar-hukum-islam

Istihsan: Pengertian, Contoh, Macam-macam dan Kedudukannya

Istihsan merupakan salah satu dalil yang memperoleh perhatian cukup besar di antara para ulama. Hal ini menunjukkan kedudukan istihsan sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam yang pantas untuk kita pahami dengan baik. Demikian penting kedudukan istihsan ini, sehingga Imam Malik...
Read More
pengantar-hukum-islam

Ijma’: Pengertian, Contoh, Syarat, Macam dan Kedudukan

الْإِجْمَاعُ AL-IJ-MAA'   Ijma' merupakan salah satu istilah kunci dalam Hukum Islam. Ia merupakan salah satu dalil yang sangat kuat dalam struktur bangunan Hukum Islam. Oleh karena itu setiap ahli Hukum Islam pasti memahaminya dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan definisi,...
Read More
pengantar-hukum-islam

Qiyas: Pengertian, Rukun, Contoh, Kedudukan dan Macamnya

Qiyas merupakan salah satu dalil dalam Hukum Islam yang dipakai oleh mayoritas ulama. Dengan demikian Qiyas merupakan salah satu istilah yang sangat penting. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal utama yang berkaitan dengan Qiyas. Mulai...
Read More
pengantar-hukum-islam

Madzhab: Pengertian, Macam-macam, Hukum dan Hikmahnya

Pengertian Mazhab Secara bahasa, kata madzhab berasal dari kata: dzahaba-yadzhabu-dzihaban wa madzhaban. Artinya: الطريق الذي يسلكه الإنسان "Jalan yang sedang ditempuh oleh orang yang sedang bepergian." Secara istilah, madzhab artinya: ما ذهب إليه إمام المذهب وتلاميذه على أصوله من مصادر للتشريع غير القرآن والسنة وما بنى...
Read More
  • 1
  • 2
  • 4