SHOPPING CART

close

About me

  • About me

Ahda Bina

Asli tiang Madiun, nanging sakmeniko ngabdi wonten Universitas Muhammadiyah Malang milai tahun 2002. Mengajar ilmu-ilmu agami sak saget-sagetipun. Studi al-Qur’an, hadits, fiqih, bahasa Arab lan konco-konconipun…

Pendidikan s1 saking Al-Azhar University, Kairo. Lajeng s2 wonten IAIN Sunan Ampel, Suroboyo…

Sakmeniko nembe berjuang  ngrampungaken s3 wonten Omdurman Islamic University. Nyuwun tambah pangestu lan pendongo Panjenengan inggih… Mugi-mugi enggal rampung disertasinipun, supados saget ndamel postingan ingkang langkung sae lan manfaat…

Alhamdulillah, matur nuwun sanget, Panjenengan sampun kerso pinarak, ndadosaken manah kulo bingah saestu… Inggih yen sempat Panjenengan paringi komen-komen nopo kemawon, supados blog meniko saget tambah rame sekaliyan tambah silaturahmi…

Sampun inggih matur nuwun, Allahu yubarik fikum…

Salam persahabatan lan pasedherekan. Mugi-mugi kito sedoyo tansah dipun paringi sehat-kuat-slamet bersama keluarga. Amin…

Publikasi Populer

  1. Mudah, Cepat & Praktis Belajar Tajwid
  2. Mudah & Cepat Menghafal Surat-surat Pilihan
  3. Rahasia 7 Waktu Shalat
  4. Kesalahan-kesalahan Yang Sering Terjadi dalam Puasa & Zakat
  5. Dahsyatnya 4 Sifat Nabi
  6. Jurus Jitu Agar Anak Rajin Shalat, Cepat Hafal al-Qur’an dan Berbakti kepada Orangtua
  7. Rihlah Ilallah
  8. Langit-langit Cinta