SHOPPING CART

close

Tag: qashirah

  • qashirah

Bacaan Mad Shi-lah Qa-shi-rah: Pengertian Contoh Latihan

Mad: memanjangkan suara. Shilah: hubungan. Qashirah: pendek. Mad shilah qashirah: memanjangkan suara ha’ dhamir yang semula satu harakat menjadi dua harakat, apabila sebelum ha’ itu ada huruf hidup. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut...
Read More