SHOPPING CART

close

Tag: tamkin

  • tamkin
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Tam-kin: Pengertian, Contoh dan Latihan

Mad: memanjangkan suara. Tamkin: menepatkan. Mad tamkin: menepatkan bacaan dengan memanjangkan suara sebagaimana mestinya. *** a. Pengertian Mad Tamkin Suatu bacaan disebut mad tamkin, apabila ada ya’ sukun yang didahului oleh ya’ yang bertasydid. Seorang yang cermat sebenarnya tidak perlu memperoleh penjelasan mengenai bacaan mad...
Read More