SHOPPING CART

close

Tag: mukhaffaf

  • mukhaffaf
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, apabila terdapat salah satu huruf yang berjumlah...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf: diringankan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim mukhaffaf kilmi, apabila ada mad thabi’i...
Read More