SHOPPING CART

close

Tag: mukhaffaf

  • mukhaffaf
Belajar Tajwid

Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi mukhaffaf, apabila terdapat salah satu huruf yang berjumlah lima...
Read More
Belajar Tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf  : diringankan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim mukhaffaf kilmi, apabila ada mad thabi’i bertemu...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...