SHOPPING CART

close

Tag: mukhaffaf

  • mukhaffaf
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Mukhaffaf: diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. Baca Juga: Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh *** a. Pengertian Mad Lazim Harfi Mukhafaf Suatu...
Read More
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf: diringankan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. Baca Juga: Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut...
Read More