SHOPPING CART

close

Tag: mukhaffaf

  • mukhaffaf

Bacaan Mad La-zim Har-fi Mu-khaf-faf: Belajar Tajwid

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Harfi  : sebangsa huruf. Mukhaffaf : diringankan. Mad lazim harfi mukhaffaf : keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah lima pada permulaan surat menjadi 2 harakat. a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim...
Read More

Mad La-zim Mu-khaf-faf Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mukhaffaf  : diringankan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mukhaffaf kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila mad thabi’i bertemu dengan huruf mati dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan...
Read More