SHOPPING CART

close

Tag: jaiz

  • jaiz
mudah-belajar-tajwid

Macam-macam Waqaf dan Tandanya: Belajar Tajwid

Pada awalnya, mushhaf al-Qur’an itu tidak ada tanda waqafnya. Ketika mulai banyak orang non-Arab yang tidak memahami bahasa Arab masuk Islam, dikhawatirkan mereka akan melakukan kesalahan dalam menentukan waqaf. Jangankan orang non-Arab, orang Arab sendiri pun bisa keliru dalam menentukan waqaf....
Read More
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Ja-iz Mun-fa-shil: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Jaiz: boleh, tidak harus. Munfashil: terpisah. Mad jaiz muttashil: kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad jaiz munfashil, apabila: Ada mad thabi’i bertemu dengan...
Read More