SHOPPING CART

close

Tag: musyabba

  • musyabba
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad La-zim- Har-fi Mu-syab-ba’: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Harfi: sebangsa huruf. Musyabba’: dikenyangkan. Mad lazim harfi musyabba’: keharusan memanjangkan bacaan huruf yang berjumlah delapan pada permulaan surat menjadi 6 harakat. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad lazim harfi musyabba’, apabila ada salah satu atau lebih dari...
Read More