SHOPPING CART

close
Belajar Tajwid

Id-gham Mu-ta-qa-ri-bain

Pendahuluan 

Dalam banyak kesempatan, ada beberapa huruf yang sama bertemu. Sama di sini bisa berarti sama hurufnya, seperti huruf ba’ bertemu huruf ba’ dan huruf ta’ bertemu huruf ta’. Atau sama dalam arti adanya kedekatan makhraj dan atau sifatnya, seperti huruf ba’ bertemu dengan huruf mim. Atau sama dalam arti adanya kedekatan makhrajnya, seperti huruf ta’ dengan tha’. Sementara huruf yang datang lebih dulu berharakat sukun, dan huruf yang datang sesudahnya berharakat hidup.

Dalam ilmu tajwid, keadaan yang istimewa seperti itu menyebabkan bacaan yang juga diistimewakan. Berikut ini adalah pembahasannya masing-masing.

Idgham : memasukkan atau men-tasydid-kan.
Mutaqaribain : dua yang berdekatan; berdekatan makhrajnya dan atau sifatnya.
Idgham mutaqaribain : memasukkan atau men-tasydid-kan suatu huruf kepada huruf berikutnya yang berdekatan makhraj dan atau sifatnya.

a.      Pengertian

Suatu bacaan disebut idgham mutaqaribain, apabila ada dua huruf yang memiliki makraj dan atau sifat berdekatan bertemu, dan harus di-idgham-kan; huruf pertama mati (sukun), huruf kedua hidup. Huruf-huruf yang berdekatan dan harus di-idgham-kan itu adalah:

بْ

bila bertemu dengan

م

قْ

bila bertemu dengan

ك

b.      Cara Membaca

Apabila masing-masing huruf di atas bertemu dengan huruf yang berdekatan dengannya, yang pertama mati dan yang berikutnya hidup, maka cara membacanya adalah:

Meng-idgham-kan atau memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua.

c.       Contoh Bacaan

ارْكَبْ مَعَنَا

dibaca:

ارْكَمَّعَنَا

نَخْلُقْكُمْ

dibaca:

نَخْلُكُّمْ

d.      Latihan Membaca Ayat

Sekarang marilah kita mencoba menemukan bacaan idgham mutaqaribain dalam beberapa ayat berikut, lalu kita baca dengan suara nyaring:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ .

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ .

Tags:

0 thoughts on “Id-gham Mu-ta-qa-ri-bain

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Beasiswa

Hukum Keluarga Islam

Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...