SHOPPING CART

close

Tag: mutatsaqqal

  • mutatsaqqal
mudah-belajar-tajwid

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi: Pengertian, Contoh, Latihan

Mad: memanjangkan suara. Lazim: harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal: diberatkan. Kilmi: sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi: keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib mutsaqqal kilmi, apabila: Ada mad thabi’i bertemu...
Read More