SHOPPING CART

close

Tag: mutatsaqqal

  • mutatsaqqal
Belajar Tajwid

Mad La-zim Mu-tsaq-qal Kil-mi

Mad : memanjangkan suara. Lazim : harus, tidak boleh tidak. Mutatsaqqal : diberatkan. Kilmi : sebangsa kata. Mad lazim mutsaqqal kilmi : keharusan memanjangkan harakat menjadi 6 harakat, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad wajib mutsaqqal kilmi, apabila ada mad thabi’i bertemu...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...