SHOPPING CART

close

Tag: munfashil

  • munfashil
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Ja-iz Mun-fa-shil: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Jaiz: boleh, tidak harus. Munfashil: terpisah. Mad jaiz muttashil: kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. *** a. Pengertian Suatu bacaan disebut mad jaiz munfashil, apabila: Ada mad thabi’i bertemu dengan...
Read More