SHOPPING CART

close

Tag: munfashil

  • munfashil
Belajar Tajwid

Mad Ja-iz Mun-fa-shil

Mad : memanjangkan suara. Jaiz : boleh, tidak harus. Munfashil  : terpisah. Mad jaiz muttashil : kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. a.      Pengertian Suatu bacaan disebut mad jaiz munfashil, apabila ada mad thabi’i bertemu dengan...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...