SHOPPING CART

close

Tag: munfashil

  • munfashil
mudah-belajar-tajwid

Bacaan Mad Ja-iz Mun-fa-shil: Pengertian dan Contoh

Mad: memanjangkan suara. Jaiz: boleh, tidak harus. Munfashil: terpisah. Mad jaiz munfashil: kebolehan memanjangkan suara harakat menjadi 2 atau 5 harakat, ketika mad thabi’i bertemu dengan huruf hamzah yang di lain kata. Baca Juga: Bacaan Mad Wa-jib Mut-ta-shil: Pengertian dan Contoh *** a. Pengertian Mad Jaiz Munfashil Suatu...
Read More