SHOPPING CART

close

Tag: dajjal

  • dajjal
Iman Aqidah

Tentang Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa

Ini masalah klasik yang selalu hangat untuk diperdebatkan, dan kadang membuat masyarakat awam jad bingung. Pokok masalahnya ada pada beberapa poin berikut ini: Masalah Pertama: tentang Nabi Isa Apakah Nabi Isa sudah meninggal dunia, atau belum? Akar permasalahannya ada pada penafsiran ayat: Inni mutawaffika... Pendapat...
Read More
Klik di sini
Perlu penjelasan tambahan?