SHOPPING CART

close

Tag: keyakinan

  • keyakinan
muhammadiyah-gerakanku

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)

Tahun 1935 pembahasan tentang faham dan sistem perjuangan Persyarikatan sudah dirintis dan melahirkan rumusan Dua Belas Langkah Muhammadiyah pada tahun 1938-1940. Selanjutnya tahun 1951 pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo lahirlah dokumen bernama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi beberapa pokok...
Read More