SHOPPING CART

close

Kategori: Arba’in Nawawiyah

42 Hadits Pilihan tentang Pokok -pokok Ajaran Islam

  • Arba’in Nawawiyah
Arba'in Nawawiyah

Semua Amal Tergantung pada Niatnya (1)

Pendahuluan Dalam Islam, amalan itu ada tiga macam, yaitu: amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, dan saling mempengaruhi. Dari ketiga amalan itu, amalan yang paling utama adalah amalan hati. Dan amalan hati...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Islam Iman Ihsan dan Tanda Kiamat (2)

Islam, iman dan ihsan adalah tiga serangkai yang selau berjalan secara beriringan dalam kehidupan seorang muslim sejati. Bila islam lebih bersifat lahiriyah, maka iman lebih bersifat batiniyah. Keduanya adalah dwi tunggal dalam arti yang sebenarnya. Kemudian keduanya akan semakin sempurna...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Pokok-pokok Agama Islam (3)

Pokok atau rukun Islam ada lima, yaitu: syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Kelimanya merupakan dasar bangunan bagi ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Baik dalam hal jual-beli, perkawinan, pidana, jihad, dan seterusnya. Kelima dasar bangunan Islam ini secara umum bisa dilaksanakan secara...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Takdir Perjalanan Hidup Manusia (4)

Para sahabat dan para ulama salaf amat takut dirinya terasuki oleh sifat munafik. Di mana sifat munafik yang biasanya semula kecil, bila dibiarkan akan semakin besar, hingga terjadinya su'ul khatimah di penghujung usia. Hadits berikut ini sedikit panjang, maka marilah kita...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Larangan Keras Berbuat Bid’ah (5)

Agama Islam merupakan agama yang telah sempurna, sehingga tidak perlu penyempurnaan lagi setelah wafatnya Rasulullah Saw. Lalu apa yang dimaksud dengan bid'ah, dan apa hukumnya? Marilah sejenak kita luangkan waktu untuk membaca hadits yang singkat namun amat penting berikut ini. Semoga...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Menghindari Syubhat Itu Jauh Lebih Baik (6)

Pendahuluan Adalah Rasulullah Saw. diberikan banyak kelebihan dibandingkan manusia pada umumnya. Di antaranya berupa kemampuan untuk berkata-kata sedikit, namun sarat dengan makna. Berpesan hanya satu dua baris, namun bermakna puluhan atau bahkan ratusan halaman. Nah apalagi bila sampai beliau berpesan sepuluh baris,...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Agama Adalah Nasihat (7)

Inti dari agama adalah nasihat yang tulus. Bukan hanya untuk seseorang atau orang tertentu, namun untuk seluruh umat manusia. Namun nasihat yang benar harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, petunjuk kitab-Nya, tuntunan Rasul-Nya, dan hasil pelajaran dari para ulama. Bukan berdasarkan...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Manusia Hanya Mampu Menilai Yang Zahir (8)

Kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain atas dasar kemampuan kita yang terbatas. Yaitu kemampuan untuk menilai yang zahir saja. Bahkan yang zahir ini pun tidak ada jaminan bahwa penilaian kita pasti benar. Dalam berdakwah, target-target kita yang utama pun bersifat...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Taat dan Tidak Banyak Bertanya (9)

Sesungguhnya aturan dalam beragama itu sangat sederhana. Bahwa apa saja yang sudah jelas dilarang, hendaknya kita hindari sejauh-jauhnya. Dan apa yang sudah jelas diperintahkan, hendaknya kita laksanakan semampunya dengan tidak main-main. Lebih dari itu, hendaknya kita tidak terlalu banyak bertanya, apalagi...
Read More
Arba'in Nawawiyah

Syarat Diterimanya Amal dan Doa (10)

Doa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Doa merupakan bukti kedekatan antara Khaliq (Sang Maha Pencipta) dan makhluk (yang diciptakan). Doa itu ada yang dikabulkan seketika. Ada yang ditunda hingga beberapa waktu, lalu dikabulkan sesuai dengan hikmah-Nya. Baik dikabulkan di...
Read More
  • 1
  • 2
  • 5
Klik di sini
Perlu penjelasan tambahan?