SHOPPING CART

close

Tag: pendapat

  • pendapat
Pengantar Hukum Islam

Pendapat Mana Yang Paling Kuat?

Ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama, orang awam itu biasanya akan bertanya, "Pendapat mana yang paling kuat, Ustadz?" Dia selalu ingin tahu pendapat mana yang lebih benar. Pendapat mana yang rajih. Padahal para ulama sendiri belum tentu sampai pada keyakinan mana yang...
Read More
Pengantar Hukum Islam

Mazhab dan Beda Pendapat Itu Sunnatullah

Alhamdulillah, kita merupakan umat nabi yang terakhir. Namun kita diberikan berbagai kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat para nabi sebelumnya. Di antara nikmat dan kemuliaan terbesar bagi umat Nabi Muhammad itu, kita diberikan kitab suci al-Qur'an yang dijanjikan sendiri oleh...
Read More
Pengantar Hukum Islam

Tujuan Belajar Perbandingan Mazhab dan Perbedaan Pendapat

Tidak sedikit orang yang keliru. Dikira kalau kita sudah mengetahui dalil masing-masing pendapat, kita akan lebih mudah untuk memutuskan pendapat mana yang paling kuat. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin dalam kita memahami masing-masing pendapat, kita malah semakin bingung. Pendapat mana yang lebih kuat...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...