SHOPPING CART

close

Tag: tayamum

  • tayamum

Tujuan Tayamum: Pengganti Wudhu dan Mandi Junub

A. Pengertian Tayamum Secara bahasa, tayamum artinya berniat. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, dengan cara tertentu, sebagai pengganti wudhu dan mandi junub.   B. Tujuan Tayamum Tayamum merupakan pengganti...
Read More

Kapan Kita Boleh Bertayamum: Kajian Hadits dan Fiqih

Kita boleh bertayamum, apabila kita tidak mendapatkan air. Atau ada air, namun air itu hanya cukup untuk minum. Atau ada air, tapi kita tidak bisa menggunakannya, misalnya karena sakit atau...
Read More

Tata Cara Tayamum: Pengganti Wudhu dan Mandi Junub

Bila kita berhalangan menggunakan air, sakit, atau khawatir mendapat madharat, atau sedang dalam perjalanan jauh (safar), kemudian tidak mendapat air, maka kita bertayamum dengan tata cara sebagai berikut: Kita letakkan kedua...
Read More

Yang Membatalkan Tayamum: Tuntunan Bersuci

Ada beberapa hal yang membatalkan tayamum, namun kebanyakan diperselisihkan oleh para ulama. Adapun beberapa hal yang membatalkan tayamum dan disepakati para ulama adalah sebagai berikut: 1. Semua yang membatalkan wudhu dan mandi...
Read More

Cara Bersuci Bila Sebagian Tubuh Tidak Boleh Kena Air

Apabila ada sebagian tubuh yang terluka lalu diperban, lalu datang waktu shalat, padahal diri kita sedang berhadats kecil atau berhadats besar, hendaknya kita tetap berwudhu atau mandi junub seperti biasa. Namun...
Read More

Membantu Pasien Yang Tidak Boleh Banyak Gerak Untuk Bersuci

Dalam kondisi tertentu, karena sedang dalam perawatan, seorang pasien tidak diperbolehkan banyak bergerak. Dalam konsisi tersebut, apabila ia berhadats kecil atau besar, lalu tidak bisa berwudhu atau mandi junub sendiri, maka...
Read More