SHOPPING CART

close

Tag: ideologi

  • ideologi
muhammadiyah-gerakanku

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)

Tahun 1935 pembahasan tentang faham dan sistem perjuangan Persyarikatan sudah dirintis dan melahirkan rumusan Dua Belas Langkah Muhammadiyah pada tahun 1938-1940. Selanjutnya tahun 1951 pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo lahirlah dokumen bernama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi beberapa pokok...
Read More
tanya-jawab

Apakah Pancasila Bertentangan dengan Agama Islam

Pertanyaan: Apakah benar Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, Pak? - Dalam Islam agama yang benar itu cuma satu; hanya islam. Sedangkan dalam Pancasila semua agama adalah benar. - Dalam Islam hukum tertinggi adalah Al-Quran dan sunnah. Adapun dalam Pancasila hukum tertinggi adalah UUD...
Read More