SHOPPING CART

close

Tag: takwa

  • takwa

Arbain Nawawiyah 18: Senantiasa Bertakwa dan Ahklak Mulia

Nasihat tentang takwa merupakan pesan paling penting dalam Islam. Sehingga khutbah Jum'at tidak akan sah tanpa nasihat ketakwaan. Sebab takwa merupakan barometer kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Swt. Namun setiap...
Read More

Belajar Makna Takwa pada al-Imam Abu Hanifah

Pengertian Takwa Dalam Kitab Mufradat Alfadhil Quran, ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan takwa dengan: “Menjaga diri dari dosa, yaitu dengan cara meninggalkan semua yang diharamkan. Dan takwa menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang...
Read More

Tadabbur Makna Takwa dalam al-Baqarah dan Ali ‘Imran

Kriteria Takwa Dalam al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan makna takwa dengan menjelaskan kriteria manusia yang bertakwa. Beberapa kriteria itu adalah sebagai berikut: 1. Beriman kepada yang ghaib. 2. Mendirikan shalat. 3. Menafkahkan sebagian rezeki, baik...
Read More

Insya Allah Beliau Termasuk Orang Yang Bertakwa

Menurut saya, insya Allah beliau adalah orang yang bertakwa. Pengertian takwa Takwa itu artinya hati-hati. Orang yang bertakwa berarti orang yang berhati-hati. Karena hati-hatinya itu, orang yang bertakwa tidak hanya meninggalkan perbuatan yang...
Read More