SHOPPING CART

close

Tag: takwa

  • takwa
Arba'in Nawawiyah

Takwa dan Ahklak Mulia (18)

Nasihat tentang takwa merupakan pesan paling penting dalam Islam. Sehingga khutbah Jum'at tidak akan sah tanpa nasihat ketakwaan. Sebab takwa merupakan barometer kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Swt. Namun setiap manusia tidak pernah lepas dari dosa, baik secara sengaja direncanakan...
Read More
Kultum

Belajar Makna Takwa pada al-Imam Abu Hanifah Pendiri Mazhab Hanafi

Pengertian Takwa Dalam Kitab Mufradat Alfadhil Quran, ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan takwa dengan: “Menjaga diri dari dosa, yaitu dengan cara meninggalkan semua yang diharamkan. Dan takwa menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang mubah, yang diperbolehkan.” Kisah Imam Abu Hanifah Yang Pertama Suatu hari Imam...
Read More
Tadabbur Ayat

Makna takwa dalam al-Qur’an

Dalam al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan makna takwa dengan menjelaskan kriteria manusia yang bertakwa. Beberapa kriteria itu adalah sebagai berikut: 1. Beriman kepada yang ghaib. 2. Mendirikan shalat. 3. Menafkahkan sebagian rezeki, baik di waktu lapang maupun sempit. 4. Beriman kepada al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. 5....
Read More
Keluarga Sederhana

Insya Allah Beliau Orang Yang Bertakwa

Menurut saya, insya Allah beliau adalah orang yang bertakwa. Takwa itu artinya hati-hati. Orang yang bertakwa berarti orang yang berhati-hati. Karena hati-hatinya itu, orang yang bertakwa tidak hanya meninggalkan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh. Dia juga meninggalkan sebagian perbuatan yang...
Read More
Klik di sini
Need help?
Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik berupa pertanyaan maupun konfirmasi tentang artikel ini, maka kami persilakan...